محصولات جدید گاما

با محصولات جدید ما آشنا شوید

سیستم جامع مرکز آزمون

سیستم جامع مرکز آزمون، آخرین محصول شرکت گاما است که با فراهم آوردن محیطی امن، پایدار و استاندارد، امکان ارزیابی مهارت ها و توانایی های افراد را به سادگی و با آخرین تکنولوژی های روز فراهم می آورد.

ادامه مطلب...

سیستم اتوماسیون اداری گاما

از کارایی سیستم دبیرخانه یا اتوماسیون اداری خود ناراضی هستید؟ چرا اکثر سیستمهای مکاتبات اداری ارایه شده در جلب رضایت کاربران موفق نیستند؟
با سیستم اتوماسیون گاما، تحولی در سیستم مکاتبات سازمان خود ایجاد کنید.

ادامه مطلب...