آشنایی با سیستم مکان یاب جغرافیایی

دسترسی به موقعیت مکانی مراکز تحت پوشش خود را برای مشتریان تسهیل نمایید. می توانید فیلم نمونه کار این محصول را مشاهده کنید.

چگونه موقعیت مکانی و مشخصات مراکز تحت پوشش خود را به مشتریان ارایه می‌کنید؟ هزینه‌های گزاف ایجاد سیستمهای GIS مانع از ارایه مطلوب این گونه خدمات برروی پایگاه وب مؤسسه شماست؟

سرویس مکان‌یاب جغرافیایی ای تکت، با استفاده از زیرساختهای آماده‌ی جغرافیایی و بدون نیاز به سرمایه‌گذاریهای قابل توجه سیستمهای GIS، پایگاه وب شما را به ابزاری توانمند برای تعیین موقیت شعب، نمایندگیها و سایر مراکز تحت پوشش مجهز می‌کند.

 برای آشنایی بیشتر با این محصول به صفحه محصول بروید