آشنایی با سیستم جامع مرکز آزمون

سیستم جامع مرکز آزمون با فراهم آوردن محیطی امن، پایدار و استاندارد، امکان ارزیابی مهارت ها و توانایی های افراد را به سادگی و با آخرین تکنولوژی های روز فراهم می آورد.

با مشاهده این ویدیو، با سیستم جامع مرکز آزمون گاما بیشتر آشنا شوید.

امروزه مهارت انسانها، علاوه بر مراکز آکادمیک و دانشگاهی، در بسیاری از موسسات و سازمانها نیز سنجیده می شود. سنجش مهارت متناسب با نیازهای تخصصی و حرفه ای هر موسسه یا سازمان متفاوت است. اما همانگونه که در بسیاری از زمینه های زندگی، تکنولوژی IT سهولت و دقت بیشتری به ارمغان آورده است، در زمینه ارزیابی مهارت ها نیز می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

شرکت گاما، با شناسایی کلیه نیازهای یک مرکز برای ثبت نام، طراحی سوالات، برگزاری آزمون، ارزیابی نهایی و ... سیستم جامع نرم افزاری را تهیه و ارائه نموده است که کلیه مراحل برگزاری آزمون را مدیریت و اجرا می نماید.

برای آشنایی بیشتر با این محصول به صفحه محصول مراجعه نمایید.