نمونه فیلم های سیستم سخنران

ای تكت سخنران، از مجموعه نرم افزارهاى آموزش الكترونيك گاما، كلاس هاى درس و جلسات سخنرانى را با كيفيتى ايده آل به منابع آموزشى ماندگارى تبديل مى كند كه به آسانى برروى شبكه اينترنت، اينترانت يا CD و حتى رايانه جيبى قابل انتشار است و مخاطبين و بهره برداران از سخنرانى را تا گستره هايى فراتر از زمان و مكان برگزارى افزايش مى دهد.

می توانید نمونه خروجی سیستم سخنران را در اینجا مشاهده کنید.

با اى تكت سخنران:

  • كادر آموزشى و كارشناسان به آسانى و به سرعت قادرخواهندبود دورههاى آموزش الكترونيكى و نمايشهاى جذاب و حرفه اى فلش را ازطريق پاورپويينت توليدنمايند.
  • توليد آموزشهاى الكترونيكى يا نمايش اسلايد با فيلم سخنرانى، عكس سخنران، و همچنين آزمونهاى موردنظر به آسانى امكانپذيراست.
  • قابليت افزودن مشخصات سخنران، ضمايم سخنرانى، لينكهاى موردنظر، آرشيو عكس، و پست الكترونيكى سخنران به دورهآموزشى يا نمايش وجوددارد.
  • انتشار دوره آموزشى يا نمايش برروى اينترنت، CD ، سيستم مديريت آموزشى، و حتى رايانه جيبى وجود دارد.