سیستم مکان یاب جغرافیایی

سريعا نقاط جغرافیایی مورد نظر خود را برروی نقشه مشخص نمایید جستجوی آنها را به عهده سیستم تحت وب بگذارید

چگونه موقعیت مکانی و مشخصات مراکز تحت پوشش خود را به مشتریان ارایه می‌کنید؟ هزینه‌های گزاف ایجاد سیستمهای GIS مانع از ارایه مطلوب این گونه خدمات برروی پایگاه وب مؤسسه شماست؟

سرویس مکان‌یاب جغرافیایی گاما، با استفاده از زیرساختهای آماده‌ی جغرافیایی و بدون نیاز به سرمایه‌گذاریهای قابل توجه سیستمهای GIS، پایگاه وب شما را به ابزاری توانمند برای تعیین موقیت شعب، نمایندگیها و سایر مراکز تحت پوشش مجهز می‌کند.

هزینه‌های گزاف سیستمهای GIS موجب شده است تا مؤسسات برای رفع نیاز خود به روشهای مختلفی از جمله نرم‌افزارهای مبتنی بر Flash روی آورند که قابلیتها و انعطاف لازم برای توسعه سرویس مکان‌یابی را دارا نبوده و با مشکلات متععدی درزمینه بروزآوری، ارتقا، و سرعت عملکرد مواجه هستند.

سرویس مکان‌یاب جغرافیایی گاما، بعنوان یک سرویس به پایگاه وب شما متصل شده و امکان جستجوی سریع مکانی را برای مشتریان فراهم می‌آورد. شناسایی نزدیکترین مرکز موردنیاز توسط این سرویس به آسانی امکانپذیر است.

موقیعیت مکانی مراکز به سرعت قابل دستیابی بوده و اطلاعات موردنیاز یک مرکز نیز به آسانی ارایه میشود.

همچنین، انتخاب مرکز موردنیاز از فهرست موردجستجو و دسترسی به موقعیت آن برروی نقشه از طریق سرویس امکانپذیر است.

با سرویس مکان‌یاب جغرافیایی گاما، بدون نیاز به تیم متخصص و برنامه نویس، قادرخواهید بود سرویسهای مکان‌یابی را برای مراکز موردنظر خود به آسانی فراهم آورده و توسعه دهید.