سیستم مدیریت آموزشی

توليد، ذخيره، انتشار، مديريت، و رديابى منابع آموزش الكترونيكى در سطح وسيع جغرافيايى بدون نگرانى از محدوديت پهناى باند

سيستم مديريت آموزشى گاما، زيرساخت مناسب براى راه اندازى نظام آموزش الكترونيكى را تامين مى كند. سيستم مديريت آموزشى گاما، يك سيستم يكپارچه متشكل از چهار جزء اصلى است كه تمامى ابزارهاى لازم براى ارايه، رديابى، و مديريت كليه ى منابع آموزشى شما را فراهم مى آورد.

سیستم مدیریت آموزشی یا LMS گاما، امكان راه اندازى سريع يك پايگاه آموزش الكترونيكى را برروى اينترنت يا اينترانت مؤسسه فراهم آورده و دسترسى كاربران شبكه ى محلى يا راه دور را به منابع آموزشى موردنياز در هرزمان دلخواه تامين مى كند. این سیستم همچنين از انواع فايلهاى الكترونيكى متن، صوت، فيلم، و چندرسانه اى پشتيبانى نموده و ابزارهاى موردنياز براى گردآورى، سازماندهى، و توليد دوره هاى آموزشى متنوع مبتنى بر فايلهاى مذكور را ارايه مى كند. برگزارى آزمونهاى زنده، با استفاده از ابزارهاى توليد، برگزارى و مديريت آزمون به آسانى ميسراست و اين ويژگى، امكان توليد مخزن سؤالات و ساخت آزمونهاى اتفاقى را نيز امكان پذير مى سازد. همچنين ابزارهاى ايجاد و مديريت كلاس، امكان تشريك مساعى ميان اساتيد و دانشجويان را بصورت زنده و در قالب متن، صوت، و تصوير فراهم ساخته و با استفاده از انجمنها، امكان تبادل اطلاعات بصورت غيرزنده نيز تامين شده است.

بكارگيرى سیستم LMS گاما توسط سازمانها و مؤسسات مختلف، ضمن كاهش قابل توجه هزينه هاى آموزشى، دسترسى كاركنان در سراسر كشور را به منابع آموزشى به هنگام در هنگام كار و در زمان نياز آنان، فراهم ساخته است. قابليت ويژه ى سيستم مديريت آموزشى گاما در توزيع آموزشهاى الكترونيكى برروى خطوط كم سرعت، محدوديت زيرساخت ارتباطى را مرتفع ساخته و دسترسى سريع و روان به منابع آموزشى را امكانپذير مى سازد.

مشخصات سیستم:

 • مديريت و ارائه منابع آموزشي الكترونيكي در شبكه
 • قابليت ايجاد دوره هاى آموزشى مبتنى بر Flash ،PowerPoint ،Director و ساير منابع الكترونيكى
 • ابزار مديريت و ارائه منابع آموزشي برروي CD
 • ابزار توليد آزمون: با امكان ايجاد آزمونهاي تستي و تشريحي و استفاده از آنها در دوره هاي آموزشي.
 • ميزكار كاربران: با دسترسي آسان به دوره هاي آموزشي ثبت نام شده، اخبار و پيامها.
 • مديريت كاربران: با امكان ايجاد كاربران، انتساب منابع آموزشي به آنان، ثبت نام كاربران در كلاس.
 • مديريت منابع: با امكان افزودن منابع آموزشي به سيستم، حذف، فعال و غيرفعال نمودن منابع.
 • جستجوي منابع: با امكان جستجوي منابع آموزشي موردنياز.
 • انجمنها: با امكان ايجاد انجمنهاي دلخواه و ثبت نام كاربران در آنها.
 • گزارش پيشرفت: با امكان ارزيابي ميزان پيشرفت كاربران در هر دوره آموزشي.
 • كلاس مجازي: با امكان ارتباط صوتي، تصويري و متني كاربران و امكان استفاده از تخته سياه مشترك.
 • ابزار توليد منابع: با امكان گردآوري منابع آموزشي دلخواه، تشكيل يك دوره آموزشي و توزيع آن.
 • ابزار گالري عكس: با امكان انتشار و بايگاني آلبوم تصاوير كلاسها و ساير مناسبتها.
 • مديريت پيام و اخبار: با امكان تبادل پيامها و انتشار اخبار به گروههاي خاص يا كليه كاربران.
 • پشتيبانى از نرم افزار سخنران گاما
 • پشتيبانى از كليه منابع آموزشى مولتى مديا شامل فيلم، صدا و تصوير
 • امكان گزارش گيرى از دوره هاى آموزشى ، كاربران، هيئت علمى
 • امكان معرفى هيئت علمى
 • مجموعه آموزش الكترونيكى مهارتهاى هفتگانه كار با رايانه بصورت تعاملى همراه با آزمون
 • و ...